Mời Chào hàng: Mua mới 02 UPS APC 20KVA cho Phòng máy chủ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm tin học – Văn phòng Chính Phủ – Địa chỉ: số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội; –  Điện thoại: 080 48911; Fax: 080 48128. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Trung tâm tin học – Văn phòng Chính Phủ […]