Mời chào hàng: Tổ chức chương trình học tập kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp kết hợp tham quan du lịch cho khách hàng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn – Địa chỉ: xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. –  Điện thoại: 0351.3849 129; Fax: 0351.3535 755. 2. Tên gói thầu: Tổ chức chương trình học tập kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp […]