Mời chào hàng: Cung cấp sensor do oxy hòa tan trong nước, Bo mạch bộ bốc hơi clo, Thiết bị báo tốc độ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng – Địa chỉ:  thôn Doan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng; –  Điện thoại: (031) 3775163; Fax: (031) 3775162. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải […]