Mời chào hàng: Sửa chữa tuyến đường dây 35kV có chiều dài khoảng 9,97 km

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV ĐIỆN LỰC NINH BÌNH Địa chỉ: Km số 2, quốc lộ 1A, phường Đông Thành, TP Ninh Bình Điện thoại: 030.2210219; /fax 030.3622711 Mã số thuế: 2700277392 Đề nghị đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau: Tên gói thầu: SCL ĐZ 35kV Yên […]