Mời chào hàng: Cung cấp băng tải lõi thép cho gầu nâng R2J01

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch – Địa chỉ: Khu 2 Bích Nhôi, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh môn, tỉnh Hải Dương; –  Điện thoại: 03203.821080/821432; Fax: 03203.821098 /821832; Email: kh@ximanghoangthach.com  2. Tên dự án: Mua sắm phụ tùng 4. Chủ đầu tư: Công ty […]