Mời chào hàng: Cung cấp đồng cây phi 11,5 mm của nhà máy tại Hoài Đức

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Nhà máy Cơ khí vũ khí quang học nghiệp vụ (E112)-BCA – Địa chỉ: Nhà máy Cơ khí vũ khí quang học nghiệp vụ (E112)-BCA, Ban Kế hoạch, KCN An Ninh, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội –  Điện thoại: (04) 33658727; […]