Mời Thầu: Thi công xây dựng và cung cấp nội thất, trang thiết bị cho trụ sở làm việc

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công an quận Hai Bà Trưng – Địa chỉ: tòa nhà 9 tầng phòng 702, Tô Hiến Thành, TP. Hà Nội; –  Điện thoại:  (04) 39396064. 2. Tên dự án: Cung cấp nội thất và trang thiết bị trụ sở làm việc công an quận Hai Bà […]