Mời Thầu: Cung cấp Vật tư linh kiện bán dẫn đầu nối

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội – Địa chỉ: Tòa nhà Viettel 20 tầng – Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc, Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Nghiên cứu, sản xuất máy […]