Mời Thầu: Cung cấp mấy đo (CW) mô hình truyền sóng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL, CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI – Địa chỉ: Phòng Đầu tư Xây dựng Cơ bản – Tổng Công ty Mạng lưới Viettel, tầng 4 Tòa nhà Thái Bình, Ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà […]