Archives for Tháng Mười Một 2013

Mua sắm đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non huyện Bảo Yên

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG – Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên. – Tên gói thầu: Mua sắm đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non huyện Bảo Yên. – Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2013 – Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong […]

Mua thiết bị âm thanh dạy học và đồ dùng tài sản cấp cho các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS phục vụ năm học 2013-2014 của Huyện Mường Khương

UBND HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc Số 05/TB – MT Mường Khương, ngày 25 tháng 11 năm 2013    THÔNG BÁO MỜI THẦU         –  Bên mời thầu: Phòng giáo dục – Đào tạo huyện […]

Dự án mua bàn ghế, phản nằm cho học sinh mẫu giáo cấp cho các trường Mầm Non của huyện Mường Khương – Lào Cai

UBND HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc Số 04/TB – MT Mường Khương, ngày 25 tháng 11 năm 2013    THÔNG BÁO MỜI THẦU      –  Bên mời thầu: Phòng giáo dục – Đào tạo huyện […]

Mời chào hàng cạnh tranh: Mua thiết bị âm thanh dạy học và đồ dùng tài sản cấp cho các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS của huyện Mường Khương phục vụ năm học 2013 – 2014

UBND HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc Số 05/TB – MT Mường Khương, ngày 25 tháng 11 năm 2013    THÔNG BÁO MỜI THẦU         –  Bên mời thầu: Phòng giáo dục – Đào tạo huyện […]

Thông báo mời thầu: Mua sắm đồ chơi cho các trường Mầm non huyện Bảo Yên

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG – Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên. – Tên gói thầu: Mua sắm đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non huyện Bảo Yên. – Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2013 – Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong […]

Huyện Bảo Yên mời chào hàng mua sắm đồ chơi ngoài trời cho các trường Mầm non trong huyện

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG – Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên. – Tên gói thầu: Mua sắm đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non huyện Bảo Yên. – Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2013 – Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong […]

Huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai mời thầu: Mua thiết bị âm thanh dạy học và đồ dùng tài sản cấp cho các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS

UBND HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc Số 05/TB – MT Mường Khương, ngày 25 tháng 11 năm 2013    THÔNG BÁO MỜI THẦU         –  Bên mời thầu: Phòng giáo dục – Đào tạo huyện […]

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai mời chào hàng: Mua bàn ghế, phản nằm cấp cho các trường Mầm non trong Huyện

UBND HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc Số 04/TB – MT Mường Khương, ngày 25 tháng 11 năm 2013    THÔNG BÁO MỜI THẦU      –  Bên mời thầu: Phòng giáo dục – Đào tạo huyện […]

Mời chào hàng cạnh tranh: Mua bàn ghế, phản nằm học sinh mẫu giáo cấp cho các trường Mầm Non trong huyện Mường Khương – Lào Cai, phục vụ năm học 2013 – 2014

UBND HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc Số 04/TB – MT Mường Khương, ngày 25 tháng 11 năm 2013    THÔNG BÁO MỜI THẦU      –  Bên mời thầu: Phòng giáo dục – Đào tạo huyện […]

Mua thiết bị, đồ dùng dạy học cấp cho 18 trường Tiểu học năm 2013 – 2014 của huyện Mường Khương

Ex Coming Back Into Your Life Quotes UBND HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc Số           /TB – MT   Mường Khương, ngày 19 tháng 11 năm 2013    THÔNG BÁO MỜI THẦU        –  Bên mời […]