Mời Thầu: Cung cấp VTTB (bao gồm vận chuyển đến chân công trình).

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Lưới điện cao thế TP. Hà Nội – Địa chỉ: tổ 50 Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 04. 6.2597506. 2. Tên dự án: Lắp đặt bổ sung máy cắt trạm biến áp 110kV Thanh Nhàn, trạm biến […]