Mời Thầu: Thi công xây dựng khu tái định cư Tam Quang

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Bồi thường giải phóng mặt bằng – Địa chỉ: Trung tâm Bồi thường giải phóng mặt bằng, Đường Lê Thánh Tông, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam –  Điện thoại: 05103.819414; Fax: 05103.819414 2. Tên dự […]