Mời Thầu: Gói thầu số 44: Bồn hoa, cây xanh, cảnh quan; Sửa chữa nền nhà chứa tạm thiết bị Cyclotron bệnh viện Lao Kiên Giang

– Tên bên mời thầu: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn xây dựng An Hiệp Thành. – Địa chỉ: 238 Nguyễn Văn Tố, phường An Hòa, tp. Rạch Giá, Kiên Giang. – Điện thoại : (0297) 3896869                     Fax : (0297)  3896869 – Mã số thuế: 1700856077 Nội dung thông báo mời thầu: […]