Mời Thầu: Xây lắp Trường Tiểu học số 1 Hòa Khuông

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án DTXD huyện Hòa Vang – Địa chỉ: –  Điện thoại: 0511.3696.087. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án DTXD huyện Hòa Vang 5. Tên gói thầu: Xây lắp Trường Tiểu học số 1 Hòa Khuông […]

Mời Thầu: Cung cấp ắc quy chì kín các tủ nguồn 48 VDC

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung Tâm Điều Độ Hệ Thống Điện Miền Trung – Địa chỉ: số 80 Duy Tân, TP. Đà Nẵng; –  Điện thoại: 0511.3632332; Fax: 0511.3630335. 2. Tên dự án: Hệ thống SCADA Điều độ Miền Trung; Hệ thống SCADA/EMS DZ TBA 110KV Đông Hà-Lao Bảo; Tạm tăng HTTT […]

Mời Thầu: Đầu tư hệ thống thư viện điện tử cho Trung tâm Thông tin Học liệu & phòng học đa năng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng – Địa chỉ:  143 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; –  Điện thoại:  0511.3841557; Fax: 0511.3842314. 2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm Thông tin Học liệu […]