Mời Thầu: Đầu tư hệ thống thư viện điện tử cho Trung tâm Thông tin Học liệu & phòng học đa năng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng – Địa chỉ:  143 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; –  Điện thoại:  0511.3841557; Fax: 0511.3842314. 2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm Thông tin Học liệu […]