Mời Thầu: Xây dựng hệ thống đường giao thông vùng sạt lở ven biển Cà Ná

THÔNG BÁO MỜI THẦU   Bên mời thầu: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận Gói thầu: Xây dựng hệ thống đường giao thông (giai đoạn 1) (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Dự án Bố trí dân cư vùng sạt lở ven biển Cà […]