Mời chào hàng: Thi công xây lắp kênh chính, kênh N1

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QL các CTĐT&XDCB huyện Sông Hinh – Địa chỉ: 21 Trần Hưng Đạo – T.T Hai Riêng – huyện Sông Hinh – tỉnh Phú Yên – Điện thoại/Fax/E-mail: 057.3858412/057.3858412/bqlctsonghinh@gmail.com Tên dự án: Trạm bơm xã EaLâm Loại dự án (điền dấu X […]