Kết quả lựa chọn Nhà thầu Dự án: Sửa chữa đường tỉnh 930

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông – Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, P.5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; – Điện thoại/Fax/E-mail: 07113.878.920/ 07113.580.022/bqldasgthg@yahoo.com. 2. Tên dự án: Sửa chữa đường tỉnh 930 (đoạn từ đường cong Út Nam […]