Mời thầu: Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin phát triển, kiểm thử phần mềm

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm phần mềm Vietel 2- chi nhánh Tập đoàn viễn thông quân đội – Địa chỉ: tầng 8, tòa nhà Viettel, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Trung tâm phần mềm […]