Mời Thầu: Cung cấp thiết bị, máy móc chuyên dùng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm tin học và Thông tin KHCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Địa chỉ: 202, Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; –  Điện thoại: 064-3.511936 – 3510573; Fax: 064- 3510573. 2. Tên dự […]