Mời chào hàng: Mở rộng, nâng cấp tổng 18 quận nối mạng quản lý tạm trú NNN

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công an thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: số 676 Đường 3/2, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh. –  Điện thoại: 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Công an thành phố Hồ Chí Minh 5. Tên gói thầu: Mở rộng, nâng cấp tổng […]