Mời Chào hàng: Chi phí di dời, lắp đặt lại trang thiết bị y tế tỉnh Quảng Trị

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị – Địa chỉ: Phòng TCKT – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, số 83 Lê Lợi- Thành phố Đông Hà – tỉnh Quảng Trị –  Điện thoại: (053) 3850 987- 0914141495 – 0914 009 […]