Mời chào hàng: Mua xe ô tô chuyên dùng loại 16 chỗ để đưa đón cán bộ, giảng viên và sinh viên

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 08.38222357/0903753506; Fax: 08.38246683; –  Điện thoại: 08.38222357/0903753506; Fax: 08.38246683. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 5. Tên gói thầu: Mua xe ô tô chuyên […]