Mời Thầu: Mua sắm 13 xe ô tô xi téc chở xăng dầu và 02 đầu kéo

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội – Địa chỉ: số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (04) 36559040. 2. Tên dự án: Mua sắm 13 xe ô tô xi téc chở […]