Mời chào hàng: Hỗ trợ mua sắm nông cụ, máy móc phục vụ sản xuất cho các hộ nghèo

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Điện thoại/Fax/E-mail: 0223.848.323           Fax: 0223.847.292 – Mail: ngocnoivu@gmail.com 2. Tên dự án: Hỗ trợ mua sắm nông cụ, máy […]