Mời Thầu: Mua sắm máy chủ Cơ sở dữ liệu, phần mềm thương mại

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Công nghệ thông tin – Tổng cục Dự trữ Nhà nước – Địa chỉ: 343 – Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo Dự trữ Nhà nước 4. […]