Mời Thầu: Mua sắm hàng hóa, thiết bị số 02: Thiết bị đồ gỗ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Ôn – Địa chỉ:  số 01, Võ Tánh, Khu 5, thị trấn Trà ôn, huyện Trà ôn, tỉnh Vĩnh Long; –  Điện thoại: 0703.770.0361. 2. Tên dự án: Trường tiểu học Hựu Thành A, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 4. […]