Mời thầu: Mua sắm thiết bị thực tập truyền thông và mạng máy tính trường học

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Cao Đẳng Công thương TP. HCM – Địa chỉ: số 20 Tăng Nhơn Phú, Phước Long, quận 9, TP. HCM; –  Điện thoại: 08.37313631. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Trường Cao Đẳng Công thương TP. HCM 5. Tên gói thầu: Mua sắm thiết […]