Mời chào hàng: Mua sắm trang phục ngành Quản lý thị trường năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang – Địa chỉ: phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang; –  Điện thoại: 0219 3868 836; Fax: 0219 3868732. 2. Tên dự án: Mua sắm trang phục ngành 4. Chủ đầu tư:  Chi […]