Mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị kỹ thuật Đài phát thanh Đông Anh

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Đài phát thanh huyện Đông Anh – Địa chỉ: tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (04) 38832228. 2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị kỹ thuật của Đài phát thanh huyện Đông Anh năm 2015 […]