Mời Thầu: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Đường ngang Km 1389+315

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam/Phân ban quản lý CSHT đường sắt khu vực III. Địa chỉ: 136 Hàm Nghi, quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 38213010 / Fax 08 38210632 / phanban3@gmail.com Mã số thuế: 010 010 5052 Đề nghị đăng tải thông báo mời thầu với […]