Mời Thầu: Nhà thí nghiệm 3 tầng tại cơ sở Mỹ Xá

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp – Địa chỉ: số 456 Minh Khai, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (043) 862 1504; Fax: (043) 862 3938; 2. Tên dự án:  BCKTKT: ĐTXD Nhà thí nghiệm 3 tầng tại cơ sở Mỹ Xá của […]