Mời Thầu: Xây dựng các hạng mục công trình, phá dỡ công trình cũ Nhà ở công vụ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội – Địa chỉ:  số 8 đường Phạm Hùng, quận cầu Giấy, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (069) 525377. 2. Tên dự án: Nhà ở công vụ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 4. Chủ đầu tư: Bộ […]