Mời Thầu: Cung ứng hóa chất và vật tư y tế cho các đơn vị năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế – Địa chỉ: 28-Lê Lợi -Thành phố Huế; –  Điện thoại:  (054) 3820939; Fax: (054) 3832021; E-mail: qlduochue@gmail.com 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 5. Tên gói thầu: Cung ứng […]