Mời Thầu: Các hạng mục bổ sung kênh Thạch Khôi – Đoàn Thượng và công trình trên kênh

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA công trình thuỷ lợi nội đồng – Địa chỉ: Km số 4, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (Trụ sở Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL tỉnh Hải Dương); –  Điện thoại:  0320 3897.724. […]