Mời Thầu: Thi công đường Lê Thánh Tông

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án sử dụng vốn ODA thành phố Hòa Bình – Địa chỉ: số 53, đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; –  Điện thoại: 02183 898 988;  Fax: 02183 855 559. 2. Tên dự […]