Mời Thầu: Thi công xây dựng nhà lớp học 2 tầng 10 phòng Trường Tiểu học Đông Văn

Tên bên mời thầu: UBND xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ: Xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại/fax/email: 0373693214. Mã số thuế: Nội dung đăng tải thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Trường Tiểu học xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh […]