Mời Thầu: Thi công xây lắp hạng mục: Thảm đá hai phía thượng lưu và hạ lưu Cầu tàu

  Tên bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH AN GIANG Địa chỉ: số 45 Nguyễn Văn Cưng, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại/fax/email: (076) 3 943 570 – 6 250 212;      Fax: (076) 3 943 623. Mã số thuế: không Nội dung thông báo mời thầu: Tên […]