Mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Văn Phòng ủy ban nhân dân quận Tân Phú – Địa chỉ: 70A Đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; –  Điện thoại: (08) 54088133; Fax:(08) 54088312. 2. Tên dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin […]