Mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị tập luyện năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Năng khiếu thể thao Bắc Giang – Địa chỉ: đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; –  Điện thoại:  0240.6256 093. 2. Tên dự án:  4. Chủ đầu tư: Trường Năng khiếu thể thao Bắc Giang 5. […]