Mời Thầu: Triển khai hạ tầng kỹ thuật hệ thống an toàn bảo mật thông tin Tổng cục Thuế

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Công nghệ thông tin – Địa chỉ: tầng 9, toà nhà số 18 Tam Trình, Hai Bà Trung, Hà Nội; –  Điện thoại: 043.768 9679 ; Fax: 043.7689744. 2. Tên dự án:  Triển khai hạ tầng kỹ thuật hệ thống an toàn bảo mật […]