Mời chào hàng: Quan trắc môi trường không khí, môi trường nước thải

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục – LĐXH tỉnh Điện Biên – Địa chỉ: C1 – Xã Thanh Luông – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên; –  Điện thoại: 02303961.172. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục – […]