Mời Thầu: Xây lắp hạng mục hành lang cầu Trung tâm Y tế An Lão

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Sở Y tế Bình Định Gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp hạng mục: Hành lang cầu thuộc công trình: Trung tâm Y tế huyện An Lão (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Trung tâm Y tế […]