Mời Thầu: Cải tạo, xây dựng thêm 12 phòng ở Ký túc xá Trường THPT DTNT Quảng Ngãi

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường THPT DTNT tỉnh Quảng Ngãi – Địa chỉ: Số 08 đường Nguyên Thông, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Trường THPT DTNT tỉnh Quảng Ngãi, hạng mục: cải tạo, xây dựng thêm 12 phòng ở Ký túc […]