Mời Thầu: Phá dỡ, xây lắp, phòng chống mối và xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – Địa chỉ: số 23 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội; –  Điện thoại: (04) 9343 501. 2. Tên dự án: Xây dựng, cải tạo Truờng THPT Yên Hòa 4. Chủ đầu tư: Ban QLDA Sở Giáo dục và Đào […]