Mời Thầu: Vận chuyển giấy cuộn từ Tổng kho về kho Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nội

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Tổng công ty Giấy Việt Nam – Địa chỉ: Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; –  Điện thoại: 02103 829755; Fax: 02103 829177. 2. Tên dự án: Phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016 của Tổng […]