Mời Thầu: Xây dựng đê và dốc lên đê hữu Đuống Bắc Ninh đoạn từ K30+300 – K38+430

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh – Địa chỉ: số 8 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; –  Điện thoại: 0241.3823.851; Fax: 0241.3829.035. 2. Tên dự án: Nâng cấp tuyến đê hữu Đuống, tỉnh Bắc Ninh 4. Chủ đầu tư: Ban […]