Mời Thầu: Cải tạo, xây dựng hạ tầng sân bóng Trung tâm xã Hoa Động

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: ủy ban nhân dân xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng – Địa chỉ: Trụ sở ủy ban nhân dân xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; –  Điện thoại: 2. Tên dự án:  Sân thể dục thể thao trung […]