Mời thầu: Xây dựng và lắp đặt trạm biến áp 630KVA, cấp điện, cấp nước phụ trợ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Đầu tư và Xây dựng 195 – Địa chỉ: Phòng 301 Nhà Công vụ Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội; –  Điện thoại: 043.5537588; Fax: 043.5537590. 2. Tên dự án: Đầu […]