Mời Thầu: Xây lắp Công trình Trường mẫu giáo Hiếu Nhơn

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long – Địa chỉ: khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; –  Điện thoại: 0703.870279. 2. Tên dự án: Trường mẫu giáo Hiếu Nhơn 4. Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục […]